Historie

EuroWeld AS er en fusjon av to bedrifter, Odd Aronsen Mekanisk Industri AS  (OAMI) og Euroweld AS. OAMI ble etablert i 1953 som mekanisk verksted i Oslo av Odd Aronsen. OAMI spesialiserte seg på produksjon og montasje av stålkonstruksjoner, trapper og rekkverk i Osloregionen.

EuroWeld AS ble etablert i 1982 da Aker Gruppen la ned sitt verksted på Lørenskog. Euroweld fortsatte da med samme mannskap og i samme lokaler som Aker Contracting hadde drevet. Euroweld jobbet da mot bygge- og anleggsbransjen i Osloregionen. Euroweld hadde den gang det var påkrevet også dispensasjon fra Arbeidsdirektoratet for utleie av sveisere, platearbeidere og industrirørleggere til Aker Gruppen sine off-shore verft på Vestlandet. Euroweld hadde derfor til tider inntil 200 mann hovedsakelig fra Finland og Sverige utleid til Stord Verft.

I januar 2013 fusjonerte OAMI og Euroweld under navnet EuroWeld AS.